Äänisuunnittelun koulutus- ja työmahdollisuudet

Äänisuunnittelu on monille peli- ja musiikkifanaatikoille unelmien ura. Kuitenkin, vaikka alan harrastuneisuus olisikin jo kunnossa, tarvitaan unelman täyttymiseen paljon muutakin. Kuten olemme aikaisemmin blogissa maininneet, äänisuunnittelijat työllistyvät esimerkiksi tv-produktioihin ja musiikkialalle. Äänisuunnittelijan työ onkin erityisesti luovan alan ammattilaisten työnjäljen parantamista. Musiikin teknisten aspektien huomioon ottaminen vaatii vuosien työtä, ja koska työpaikkoja on harvassa, äänisuunnittelun koulutusohjelma antaa etumatkaa työnhakuvaiheessa. Työnhakuvaiheessa ja erilaisten koulutusvaiheen projektien mukana saa tarvittavaa osaamista ja kontakteja alalta, mikä auttaa eteenpäin pääsemisessä. Tämän jälkeen vaihtoehtoja on useita. Monet äänisuunnittelijat työskentelevät sekä yrittäjinä että palkkatyössä, aina projektien mukaisesti.

Äänisuunnittelijan uravalinnat: Koulusta työelämään

Äänisuunnittelu on useiden muiden media-alan ammattilaisten tapaan ala, jossa tulee pitää ääntä omasta osaamisestaan, kehittää portfoliotaan ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Nykyään netin kautta voi verkostoitua ja näyttää osaamistaan kelle tahansa, mutta produktioihin päästäkseen on saatava niin sanotusti jalka oven väliin. Tämä vaatii yleensä yhtä tai kahta isompaa tuotantoa, jossa on mukana äänisuunnittelijan roolissa. Lisäksi kasvokkaiset tuttavuudet opinnoista ja työelämästä auttavat merkittävästi seuraavien paikkojen saamisessa. Vaikka esimerkiksi Yle pitää kirjoillaan useita eri äänisuunnittelijoita, monet heistä toimivat myös toiminimellä tai laskutuspalveluyritysten kautta freelancerina. Myös yritysrahoitus tulee ottaa huomioon, ja tarvittaessa käyttää myös ulkopuolista rahoitusta, kuten Qred-yrityslainaa. Mediatoimistoissa äänisuunnittelijoita työskentelee jonkin verran, mutta enemmän heitä on töissä tuotantoyhtiöissä. Myös musiikkipuolella äänisuunnittelijan rooli on digitaalisella alalla korostunut. Paras tapa työllistyä on siis löytää se ensimmäinen paikka, ja tuoda oma henkilökohtainen osaaminen esiin.

Äänisuunnittelijan koulutusohjelmat Suomessa

Suomessa äänisuunnittelua voi opiskella esimerkiksi televisio- ja elokuva-alalla. Koulutustasoista on hyvä huomioida, että äänisuunnittelijan koulutusta annetaan Suomessa sekä opistotasolla, ammattitasolla että korkeakoulujen tutkintotasolla. Voit siis valmistua äänisuunnittelusta myös esimerkiksi taiteiden maisteriksi. Oppilaitokset, joissa äänisuunnittelijaksi voi opiskella korkeakoulutasolla, ovat Teatterikorkeakoulu ja Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu Helsingissä, Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun media-alan tutkinto-ohjelma, Helsingin Metropolia-ammattikorkeakoulun Elokuva ja televisio -koulutusohjelma, sekä Turun ammattikorkeakoulun Media-alan tutkinto-ohjelma ja Turun taideakatemiassa. Valintakohteita siis riittää huomattavasti. Opistotasolla useat kansanopistot antavat kurssimuotoista äänisuunnittelijan opetusta elokuva- ja tv-alalla, jonka kautta voi päästä mukaan myös tuotantoihin ja saada katsauksen siitä, miten ala toimii.