Äänitekniikka-alan yrityksen CRM kuntoon!

CRM eli asiakkuudenhallinta on hyvä olla kunnossa yrityksessä kuin yrityksessä, eikä sitä suinkaan pidä laiminlyödä myöskään äänitekniikka-alan yrityksissä, sillä CRM on voimakkaasti yrityksen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Jos sinusta tuntuu, että ääniteknikka-alan yrityksesi CRM on retuperällä, kannattaa lukea tästä artikkelista hyviä vinkkejä, joiden avulla sen saa otettua haltuun helposti ja nopeasti! Samalla yrityksen kilpailukyky paranee ja yrityksen asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä yritykseltä ostamiinsa tuotteisiin tai palveluihin.

CRM on avain asiakkaiden ymmärtämiseen

Todella usein kuultavia mantroja ovat sellaiset lausahdukset kuin “asiakas on aina oikeassa” ja “asiakas on kuningas”. Vaikka nämä mantrat saattavatkin kuulostaa jo hieman loppuun kuluneilta, piilee niissä kuitenkin totuuden siemen, sillä jos äänitekniikka-alan yrityksesi asiakkaat ovat tyytymättömiä yritykseltäsi saamiinsa tuotteisiin tai palveluihin, vaihtavat he helposti tuotteiden tai palveluiden tarjoajaa ja pelaat näin kilpailijasi pussiin.

Aina ei ole kuitenkaan aivan helppo ymmärtää, mitä asiakkaat oikeastaan toivovat tai miksi he ovat tyytyväisiä tai tyytymättömiä saamiinsa tuotteisiin tai palveluihin. Toimiva, laadukas crm järjestelmä auttaa ymmärtämään asiakkaita. Joidenkin arvioiden mukaan laadukas CRM-järjestelmä auttaa muuttamaan liidit asiakkuuksiksi jopa yli 40 % aikaisempaa tehokkaammin, kasvattamaan myynnin tuottavuutta jopa lähes 45 %, kasvattamaan voitettujen kauppojen määrää jopa lähes 40 %, kasvattamaan myyntiennusteiden tarkkuutta jopa lähes 50 % ja kasvattamaan myyntiä jopa lähes 40 %.

Se tekee asiakkuudenhallinnasta entistä nopeampaa, sujuvampaa ja helpompaa, sillä monista siihen liittyvistä tehtävistä tulee CRM-järjestelmän käyttöönoton myötä automaattisia. Näin ylimääräinen manuaaliseen työskentelyyn käytetty aika vähenee ja sen voi käyttää johonkin muuhun. Esimerkiksi terveydenhuollosta löytyy monia esimerkkejä, jotka osoittavat, että tietyissä tilanteissa liian suuri manuaalisen työn tulva voi aiheuttaa melkoista kaaosta, jota on lähdetty selvittämään uudenlaisten, entistä automaattisempien järjestelmien avulla.

Oikein valitut CRM-työkalut auttavat varmistamaan mahdollisimman pitkäkestoiset asiakassuhteet, sillä yrityksellä on käytettävissään runsaasti asiakkaiden ostokäyttäytymiseen liittyvää monipuolista dataa. Näin viestintää ja markkinointia on mahdollista personoida asiakaskohtaisesti. Kun viestintä ja markkinointi on mahdollisimman asiakaskohtaista, on entistä todennäköisempää, että sen viesti uppoaa vastaanottajaansa ja saa hänet toimimaan yrityksen toivomalla tavalla. Usein tämä tarkoittaa uusien kauppojen syntymistä.

Äänitekniikka-alan päivittäiset rutiinit, jotka liittyvät esimerkiksi asiakaspalveluun, myyntiin ja markkinointiin, tulevat entistä helpommin hallittaviksi toiminnallisen CRM:n kautta. Analyyttisen CRM:n avulla taas yritys pystyy seuraamaan asiakastapahtumiaan entistä analyyttisemmin. Tästä on apua yrityksen pyrkiessä löytämään uusia asiakkaita ja säilyttämään jo olemassa olevat asiakkaansa. Tarjolla on myös yhdistäviä CRM-järjestelmiä, joiden tehtävänä on eri tuottajien ja toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen. Tämä koskee niin äänitekniikka-alan yrityksen erilaisia osastoja, toimittajia kuin sidosryhmiäkin.

Some osana CRM-toimintaa

Myöskään somen vaikuttavuutta ei tule aliarvioida, sillä yhä useammat äänitekniikka-alan asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat viettävät runsaasti aikaa somessa ja etsivät sieltä vastauksia mieltään painaviin kysymyksiin. Somekanavia voi käyttää myös asiakkaiden palvelemiseen ja heidän kysymyksiinsä vastaamiseen, eikä olekaan lainkaan se ja sama, mitä äänitekniikka-alan yrityksesi somessa postaa ja miten se reagoi asiakkaidensa somessa jättämiin viesteihin ja kommentteihin.

Some on oivallinen kanava myös brändätä omaa äänitekniikka-alan yritystä, sillä monet asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat kuuntelevat esimerkiksi musiikkia netissä ja löytävät näin helposti myös yrityksesi somekanaville. Monen nykyaikaisen markkinoijan mielestä monipuoliset somekanavat muistuttavatkin menneiden aikojen viidakkorumpua, jossa sekä hyvä että huono mainos leviävät kulovalkean tavoin.