Äänitekniikka paremmaksi kotona

Posted on

Akustoinnilla on mahdollista parantaa viihtyvyyttä

Ääni on tunnetusti ilmanpaineen vaihtelua, joka johtuu kappaleen värinästä tai tärinästä johtuvasta aaltoliikkeeestä. Tärinä vaikuttaa ilmamolekyyleihin, jotka rupeavat liikkumaan edestakaisin aiheuttaen ketjureaktion, joka saa äänen kulkemaan ilmassa eteenpäin. Äänenvoimakkuus lasketaan desibeliasteikolla.

Kun puhutaan äänen taajuudesta tarkoitetaan äänen korkeutta, jota mitataan herzeissä. Korva kuulee taajuudet aina 16 – 16000 Hz, mutta henkilön ikääntyessä taajuusalue luonnollisesti kapenee. Äänestä puhuttaessa puhutaan ilmaäänestä, joka syntyy kun ääni syntyy ilmassa. Runkoääni on taas ääntä, joka liikkuu esim. rakenteita pitkin asunnosta toiseen, kun taas askelääni on ääntä, joka syntyy kävelystä.

Äänitekniikkaa on mahdollista suunnitella ja parantaa myös kotioloissa. Usein tarkoituksena on vähentää melua kotoa ja tehdä asumisesta miellyttävämpää. Akustoinnilla on mahdollista erityisesti vähentää huoneiston kaikumista. Erilaiset pehmeät pinnat, kuten matot ja ryijyt vaimentavat askelia, kun taas erilaisilla akustointilevyillä on mahdollista parantaa äänen dynaamisuutta kotona.

Äänitekniikka kannattaa huomioida aina rakennusvaiheessa. Betoni heijastaa ääntä eri tavalla kuin puu, joten asunnon sisäpinnat kannattaa vuorata puulla, jos siihen on mahdollisuus. Puutavara kaupasta on mahdollista saada halvalla puuta, jota voi itse käsitellä omien akustointimieltymystensä mukaisesti. Kaikkein helpointa on kuitenkin ostaa valmiiksi suunniteltuja akustointilevyjä, joiden avulla on mahdollista akustoida helposti ja tehokkaasti.

Koko taloa ei tarvitse koskaan akustoida samalla tavalla, vaan äänitekniikkaa suunnitella käyttötarkoituksen mukaan. Jos asunnossa on kotiteatteri ovat akustoinnin tarpeet huomattavasti erilaiset kuin esimerkisi pesutuvan äänieristäminen, jolloin tarkoituksena on estää esimerkiksi pesukoneen häiritsevän äänen kulkeutuvan muualla asuntoon.