Miksaus ja masterointi

Posted on

Miksaus ja masterointi ovat erittäin tärkeitä vaiheita musiikin tuotannossa, minkä lisäksi ne ovat myös oleellinen osa esimerkiksi podcastien tuottamisen viimeistä vaihetta. Nämä kaksi vaihetta sijoittuvat uuden musiikkikappaleen tekemisessä aivan häntäpäähän. Tyypillisesti kappale ensin sävelletään, sen jälkeen se nauhoitetaan yhdessä tai useammassa otossa, sekä lopuksi miksataan ja masteroidaan. Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti oleellisimpia seikkoja miksauksesta ja masteroinnista.

Miksaus – äänen tuominen tasapainoon

Miksaus koostuu lukuisista eri työvaiheista ja toiminnoista, joiden päätarkoituksena on saada eri äänilähteet tasapainoon ja kuulostamaan mahdollisimman hyvältä. Tasapaino ei suinkaan tarkoita, että esimerkiksi kaikki instrumentit olisivat samalle taajuudelle tasapainotettuja tai äänenvoimakkuudeltaan yhtenäisiä, vaan että ne yhdessä kuulostavat mahdollisimman paljon toisiaan täydentäviltä. Esimerkiksi lauluosioiden kohdalla vokaalien äänenvoimakkuutta ja taajuutta saatetaan voimistaa ja muita instrumentteja vaimentaa. Vastaavasti soolojen aikana yksittäisen instrumentin ääntä tuodaan enemmän esiin.

Myös leikkaus on osa miksausta. Esimerkiksi instrumentit, joita ei soiteta, leikataan pois, ettei taustalta kuuluisi yhtään niiden kohinaa tai luonnollisia ääniä. Miksaamiseen sisältyy myös stereon tasapainotus, eli se, kuinka paljon ääni on jaettu vasemmalle tai oikealle kanavalle. Miksaajalla on arsenaalissaan myös valtava määrä erilaisia efektejä, vaikka usein muusikot käyttävät niitä itse jo varsinaisessa soittovaiheessa. Miksaaja voi kuitenkin lisätä mukaan esimerkiksi kaikua, flangeria, gatea, säröä ja lukuisia muita efektejä.

Miksaaminen on erittäin monimutkainen prosessi, jonka lopputulos on aina jokseenkin subjektiivinen. Tämä ei silti suinkaan tarkoita, etteikö olisi oikeita tai vääriä tapoja miksata kappaleita. Taitavalla miksaajalla on erittäin harjaantunut korva sekä kykyä ottaa huomioon kappale kokonaisuutena, jolloin on helppo tuoda siitä parhaat puolet esille painottamatta liikaa yksittäistä instrumenttia.

Masterointi – tasapainotusta ennen kopiointia

Miksauksen jälkeen tapahtuu musiikkikappaleen tuottamisen viimeinen vaihe ennen kopiointia. Masteroinnissa äänenvoimakkuus tasapainotetaan viimeisen kerran, yleensä siten, että se vastaa yleisiä kaupallisia standardeja. Masterointiin kuuluu miksauksen tapaan monia eri ääniteknillisiä työkaluja, joista tärkeimpiä ovat kompressointi, equalization, gate ja limit. Kompressoinnilla kappaletta tasapainotetaan pienentämällä äänen dynaamista vaihtelua. Gate ja limit puolestaan tasapainottavat äänen alkamisen ja loppumisen voimakkuutta. Lopputuloksena hyvä masterointi vähintäänkin tasapainottaa kappaletta ja asettaa sen äänenvoimakkuuden kokonaisuutena kohtuulliseksi. Masterointi, kuten miksauskin, ovat kuitenkin varsin subjektiivisia työvaiheita, eikä ole yksittäistä kaavaa siihen, miltä kappaleen pitäisi kuulostaa, vaikka kaikki tuottajat ja ääniteknikot ovat varmasti monista asioista samaa mieltä.

Masterointi elää aina ajan mukana, ja mieltymykset sen suhteen vaihtelevat radikaalisti vuosikymmenten välillä. 1980-luvun jälkeen on tutkitusti huomattu, että musiikkikappaleiden äänenvoimakkuus on huomattavasti noussut, ja kompressointi on selvästi voimakkaampaa. Tästä ilmiöstä käytetään nimitystä “loudness war” eli suomennettuna volyymisota, mikä tarkoittaa sitä, että keskimääräisesti kappaleiden äänenvoimakkuus ja kompressointi on kasvanut vuosien saatossa. Ilmiö ei suinkaan koske pelkästään uutta musiikkia, vaan myös vanhoja kappaleita on uudelleen masteroitu vuosien kuluessa. Yhtenä selityksenä ilmiölle on pidetty autojen radioita, joissa musiikin piti olla voimakkaasti kompressoitua, jotta se erottuisi pääasiassa muun liikenteen taustametelistä.

Miksaus ja masterointi Internetin aikana

Miksaus ja masterointi ovat aina olleet varsin teknisiä osa-alueita, ja ne ovat nopeasti hyödyntäneet uutta teknologiaa. Internet-aikana miksaus ja masterointi -palvelujen tarjonnan määrä on räjähtänyt, sillä aikaisemmin erittäin kallis ja monimutkainen teknologia on yksinkertaistunut ja tullut tavallisten kuluttajien ulottuville. Nykyään omia miksaus- ja masterointipalveluja on helppo markkinoida netissä, ja omia palveluja on helppo laskuttaa https://www.invoicery.fi/-laskutuspalvelua hyödyntämällä. Vaikka kilpailu alalla on kasvanut merkittävästi, myös musiikintekijöitä on enemmän kuin aiemmin, joten ala on edelleen hyvin aktiivinen.