Miksi ei kannata ryhtyä ääniteknikoksi?

Ääniteknikon ala voi tuntua unelma-ammatilta, mutta kuten kaikissa ammateissa, tässäkin on kääntöpuolensa. Tietyt asiat tulee harkita hyvissä ajoin, jotta tiedetään mihin lähdetään panostamaan omaa energiaa ja minkä varalle tulevaisuutta rakennetaan.

Omistautuminen työlle

Yleisesti ottaen on hyvä seurata omia unelmia ja lähteä luomaan sellaista uraa, mikä todella kiinnostaa. Vaikka ääniteknikon ala on kilpailua täynnä ja kärsinyt jonkin verran epävakaan musiikkialan johdosta, on se silti palkitseva reitti, jos vaan saadaan jalka oven väliin. Ääniteknikon ammatista on tullut hyvin suosittu, erityisesti edullisten välineiden takia ja sen takia, että koulutuksia löytyy yhä useammin. Tämä tarkoittaa että jos halutaan pärjätä, on nähtävä paljon vaivaa ja omistauduttava työlle täysin!

Työn löytäminen voi olla haastavaa

Äänialan oletetaan kasvavan tasaiseen tahtiin, mutta silti ongelmana on musiikkiala, joka käy läpi taloudellista murroksen aikaa. Levy-yhtiöiden budjetit ovat paljon pienempiä ja tämä tietenkin vaikuttaa myös useiden ääniteknikkojen työnsaantiin. Hyvä puoli on kuitenkin se, että niin kauan kun laadukkaita äänitteitä halutaan tehdä, on ääniteknikolle käyttöä.

Harjoituspaikkojen löytäminen haastavaa

Kun ura on vasta alussa, tai ollaan vielä koulun penkillä, päästään heti näkemään minkälaiset markkinat on edessä. Edes harjoittelupaikan löytäminen ei ole aina helppoa, varsinkaan jos halutaan sellaiseen yritykseen, joka tulee edistämään omaa uraa.

Rahaa ei aina ole tarpeeksi

Vaikka ääniteknikoiden ammatti on hyvin luova ja siinä ollaan tekemisissä kuuluisuuksien kanssa paljon, ei se tarkoita, että päästään lähellekään vastaavia tuloja. Ammatti nähdään pelkkänä työnä ja alalla on myös paljon taitavia harrastajia, jotka kilpailevat samoista keikoista koulutetun henkilökunnan kanssa.

Vaativa ammatti

Työpäivät ovat usein pitkiä, eikä tasaisista työajoista ole tietoakaan. Alalla on paljon kilpailua, eivätkä palkat ole kovin korkeita. Huonoja puolia löytyy paljon, joten jos todellista intohimoa alaan ei löydy, ei kannata valita ääniteknikon uraa. Se mitä ammatista saadaan, on oman luovuuden toteuttaminen, joten sen pitää olla usein riittävä palkinto.