Tarkka suunnittelu on kaiken a ja o

Elämänsuunnittelu auttaa tasapainon löytämisessä

Jokainen meistä on oman elämänsä paras asiantuntija. Meistä jokainen on varmasti joskus miettinyt, mitä elämältään haluaa ja miten sen voi saavuttaa. Usein kannattaa pysähtyä miettimään, mitä elämään haluaa, mitä asioita mahdollisesti haluaa pois ja mistä löytyy aikaa kaikkien unelmien sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Oman elämän ja tulevan viikon aikataulun priorisiointi voi auttaa itseä selvittämään, mitkä ovat ne tällä hetkellä kaikkein tärkeimmät asiat. Tulevien päivien, viikkojen ja kuukausien aikataulua kannattaa miettiä, jotta tietää minkä verran tarvitsee aikaa esimerkiksi jonkin asian suorittamiseen. Jokin edessä oleva asia voi tarvita etukäteisvalmistelua, joten on varsin hyödyllistä miettiä asiaa etukäteen. Miettimällä ja suunnittelemalla etukäteen välttää usein turhaa kiirettä ja stressiä.

Elämänsuunnittelu, taloudensuunnittelu ja urasuunnittelu

Urasuunnittelu alkaa usein terveestä itsetutkiskelusta, kannattaa miettiä, mitkä ovat kiinnostuksen kohteeni, luonteenpiirteeni, kykyni ja taitoni. Mistä pidän ja minkälainen olen? Omat voimavarat, haasteet ja vahvuudet pitää aina muistaa. Omaa itseä kiinnostavat alat, työmarkkinat ja työllistymismahdollisuudet on hyvä laittaa merkille. Muistathan, että kaikenlaisesta työkokemuksesta voi aina oppia ja kaikista työelämän kontakteista on aina hyötyä omaa urakehitystä ajatellen. Lyhyesti sanottuna siis pohdi, etsi ja asettele elämäsi palasia uuteen järjestykseen, tekemällä toisin kuin normaalisti sekä kokeilemalla erilaisia toimintatapoja. Eri elämänalueiden välillä pitää olla tasapainoittavaa harmoniaa, joka auttaa selviytymään pettymyksistä. Vaadimmeko itseltämme liikaa, jos emme saavuta kaikkea haluamaamme? Tunnemme epäonnistuneemme, emmekä jaksa tai halua enää yrittää. Elämän sisäinen suunnittelu, itsensä toteuttaminen ja oikea asenne itseensä ja toisiin auttaa elämässä eteenpäin. Puhtaat ja siistit vaatteet ovat etu urakehitystä ajatellen, niin ovat myös tyylikkäät kengät. Ezimerkiksi vagabond on tarkan suunnittelun tulos eurooppalaisilla kenkämarkkinoilla.

Taloussuunnitelman laatiminen on yksi elämän välttämättömistä perusasioista. Tietyllä ajanjaksolla käytettävät tulot ja menot pitää olla etukäteen selvillä, jotta tiedetään paljonko rahaa voi käyttää velkaantumatta.Tuloja ovat muun muassa esimerkiksi palkat, eläkkeet ja erilaiset tuet. Menoista kannattaa pitää kirjaa ja säilyttää tiliotteet ja kuitit vastaisen varalta. Laskut, velat ja velkojen korot pitää ottaa kirjanpitoon mukaan, jotta rahaa on silloin kun sitä tarvitaan. Raha-asioita suunnitellessaan pitää olla rehellinen, tuloja ei voi arvioida yläkanttiin, eikä menoja vähätellä. Osa palkasta kannattaa laittaa säästöön, jotta yllättävän menon kohdatessa on mahdollisuus turvautua varakassaan. Liikkumavaraa talouteen saa tyytymällä vähempään kulutukseen tai hankkimalla enemmän rahaa. Onko jokin asia, josta voit säästää? Älä siis koskaan tuhlaa enemmän kuin tienaat.

Tasapainoinen elämä on hyvä elämä

Elämässä emme voi koskaan täydellisesti välttää eteen tulevia ongelmia tai haasteita. Sairastuminen tai työpaikan menettäminen tai työttömyys ovat totta monen ihmisen elämässä. Perheellisen pitää puhua myös lapsille rahan käytöstä ja opettaa säästämään aina kun voi. Viikkorahan viisasta käyttöä voi opettaa jo alle kouluikäisille lapsille. Hetkessä eläminen lisää tasapainoa. Kun et murehdi liikaa menneitä etkä sure tulevaa, huomaat olevasi onnellinen. Anna tilaa unelmille ja ota käyttöön sisäise mikrofonit, jotka vahvistavat askeltaisi positiivisen elämänasenteen poluilla päivittäin.